Potrebujete zlikvidovať starý nábytok v kancelárii alebo v byte? Všetko za Vás odvezieme a ekologicky zlikvidujeme. Likvidáciu nábytku a elektroniky zabezpečujeme v Bratislave, v blízkom okolí ako je Senec, Pezinok, Stupava, Šamorín a pod.

 likvidácia nábytku už od 1 ks
 demontáž, naloženie, odvoz a likvidácia starého nábytku z domácnosti
 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku a zariadenia z firiem a obchodov
 vypratávanie bytov pri odpredaji
 ekologická likvidácia – odvoz na skládku a do spaľovne
 likvidácia pozostalosti – sťahovanie, likvidácia, upratovanie

 

Cenu za likvidáciu nábytku Vám vypočítame na mieru podľa druhu likvidovaných vecí, hmotnosti, podľa poschodia a možnosti využitia výťahu.

V prípade vypratávania celého bytu sa poplatok za skládku určuje osobitne.