Máte pozostalosť, ktorú chcete zrekonštruovať alebo predať, ale bráni vám v tom hromada nábytku a nepotrebných vecí? Pri riešení pozostalosti sme pripravení vám kedykoľvek pomôcť.

 demontáž a naloženie nepotrebného nábytku do vozidla
 odvoz na skládku alebo do spaľovne
 presťahovanie zachovalých vecí na určené miesto
 vyčistenie nehnuteľnosti aj pozemku
 pri rekonštrukcii dovezieme stavebný materiál
 kompletná cena aj s dopravou a prácou

Cenu Vám vypočítame na mieru podľa rozsahu vykonaných prác, množstva likvidovaných vecí, prístupu k nehnuteľnosti.
Za skládku sa účtuje poplatok osobitne