Sťahovanie, preprava, odvoz na zberný dvor 24,- Eur/hod.  (na službu sa nevzťahuje zľava)