Potrebujete zlikvidovať starý nábytok v kancelárii alebo v byte? Všetko za Vás odvezieme a ekologicky zlikvidujeme. Likvidáciu nábytku a elektroniky zabezpečujeme v Bratislave, v blízkom okolí ako je Senec, Pezinok, Stupava, Šamorín a pod. Zabezpečujeme prepravu likvidovaných vecí od zákazníka do zberného dvora alebo na skládku.

 likvidácia nábytku už od 1 ks
 demontáž, naloženie, odvoz a likvidácia starého nábytku z domácnosti
 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku a zariadenia z firiem a obchodov
 vypratávanie bytov pri odpredaji
 ekologická likvidácia – odvoz na skládku a do spaľovne
 likvidácia pozostalosti – sťahovanie, likvidácia, upratovanie

 

Cenník

cena sa určuje podľa dostupnosti nehnuteľnosti, možnosti použitia výťahov, množstva a druhu likvidovaných vecí

obyvatelia Bratislavy s trvalým pobytom môžu odovzdať objemný odpad bezplatne. Poplatok je za stavebný odpad, suť a sanitu

na skládke sa účtuje poplatok podľa váhy

cenu za likvidáciu nábytku vypočítame na mieru

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.VYPRATAVANIE-ODVOZ.SK