Všetky naše dodávkové vozidlá do 3,5t prechádzajú technickou kontrolou, sú vybavené k bezpečnému sťahovaniu alebo preprave vášho majetku.

 všetky naše vozidlá sú vybavené manipulačnou technikou
 sťahovacie pomôcky, baliaci materiál podľa potreby
 majú kotviaci a úchytkový systém na ochranu nábytku a vecí pri preprave na miesto určenia
 vozidlá majú rozmer 210x180x350 cm, 16m3, váha 1500 kg a 210x180x380 cm, 17m3, váha do 1500 kg